KDU-ČSL se zasadí o zrušení nebo zásadní omezení hazardních her na Dobříši

Hazard je nebezpečím, které dokáže ničit osudy našich dětí, dospělých i jejich rodin.  Jsme toho názoru, že je potřebné proti němu účinně bojovat.  Krom toho blikající nevkusné reklamy heren, rušení nočního klidu a výtržnosti hazardních hráčů, kteří do automatů vhazují své úspory, v horším případě sociální dávky, poškozují kulturní tvář našeho města.  Dosud byl proces omezení, či zákazu hazardních her velmi […]

Zastupitelstvo nemá být boxerským ringem, ale spíše cyklistickým pelotonem

Jedním ze základních problémů současné politiky je podle našeho názoru její konfrontační styl. Politika soutěžící o hlasy vás voličů se výrazně odchýlila od politiky zdravého selského rozumu a spolupráce k politice nelítostného boje, postrádajícího zdravý úsudek. Opoziční strana z principu nemůže souhlasit s názorem koaliční strany a obráceně. Tento styl politiky je typický ve velké politice, bohužel do značné míry je častým rysem i v komunální oblasti. […]

Ulice a chodníky na Dobříši jako letitý evergreen

Asi se vám také stalo, že vás navštívili vaši přátelé odjinud a podivovali se nad nedobrým technickým stavem místních komunikací. Špatné hodnocení dobříšských komunikací je letitým evergreenem. Nutno zároveň přiznat, že se stav komunikací na Dobříši postupně  zlepšuje a že se v některých částech Dobříše v tomto směru v minulém období hodně udělalo. V zájmu objektivity nutno také přiznat, že opravy silnic jsou investičně nákladné a jednorázové rychlé řešení z vlastních zdrojů […]

Usilujme společně o bezpečnost dopravy na Dobříši

Dobříš není tak veliké město, abychom společně s vámi nedokázali výrazně zlepšit jeho dopravní bezpečnost.  Všichni známe velmi dobře místní situaci části Dobříše, kde žijeme.  Možná se ve vašem okolí nachází místo, o kterém víte, že je dopravně nebezpečné pro vaše děti nebo je nepřehledné a je tak místem s vyšší pravděpodobností nehody. Jsme přesvědčeni o tom, že budeme-li o těchto místech vědět, můžeme začít […]

Kultura vnáší do života krásu a radost

V dnešní uspěchané době pracovního vytížení a stresu je kultura lékem, přinášejícím do duše potřebnou radost a krásu. Někdo si řekne, vždyť na Dobříši není s kulturou problém, stačí vzít auto a zajet si za kulturním vyžitím do Prahy. Něco pravdy na tom je, ale přesto, je určitou přidanou hodnotou prožívat příjemné kulturní zážitky v místě, které je našim domovem, v kruhu svých blízkých a přátel. Nebo […]

Každý z nás může něčím prospět městu a město jemu

Myslíme si, že velké většině z nás Dobříšáků se mimo jiné líbí to, že Dobříš je městem, které nemá anonymitu velkých měst. Lidé se více znají, zdraví se, jsou si blíž, jsou si schopni navzájem pomáhat a více společně tvořit. Přitom však je Dobříš živým městem s dobře vybavenou plnohodnotnou infrastrukturou a nemá charakter přes den mrtvých příměstských satelitů. Každý z nás se může zapojit, […]

Územní plán se týká budoucnosti každého z nás

Územní plán města Dobříše je základním dlouhodobým strategickým plánem našeho města.  Jako takový se dotýká každého z nás, jelikož s vysokou pravděpodobností zobrazuje budoucí podobu našeho města.  Jsme toho názoru, že pokud územní plán neobsahuje zjevně nerealistické předpoklady pro jeho plánovaný rozvoj, nemá se z územního plánu stát „trhací kalendář“, který se bude na nátlak občanů či zájmových skupin snadno modifikovat.  Schvalování případných změn […]

Třídit odpad je žádoucí pro občany i pro město

Věříme, že třídění odpadu je jednou z oblastí, která má širokou podporu zastupitelstva. Myslíme si, že se na Dobříši v této oblasti hodně udělalo a i podíl občanů třídících odpad se postupně zvyšuje. V podpoře třídění odpadu chceme dále pokračovat. Chceme hledat rezervy umožňující další zlepšení podmínek pro třídění odpadu. Chceme se především podílet na vytváření motivačního systému pro třídění odpadů.   Jsme přesvědčeni, že třídit odpad je […]

Dobříš zelená bude mít u KDU-ČSL zelenou

Když jsem studoval, tak moji kamarádi, kteří studovali na  tehdejší Vysoké škole zemědělské v Praze obor zabývající se architekturou krajiny, jezdili v rámci školní exkurze na Dobříš, aby viděli, jak má vypadat město, kde je dobře pečováno o zeleň.  Je to dávno a řekl bych, že ani v té době to nebylo nic zvláštního, nicméně Dobříš tehdy patřila, pokud se jedná o její „zelenou tvář“, […]

Všechna čest a podpora Rodinnému centru Dobříšek

Nejpřirozenější, nejkvalitnější, nejtrvalejší a nejkrásnější projekty vznikají z přímé aktivity občanů. Máme za to, že v případě mateřských center to platí dvojnásob. Je to již neuvěřitelných 13 let, co se tři maminky Markéta Svobodová, Petra Štěpová a Jana Zajícová domluvily a s podporou P. Stanislawa Góry a dalších maminek založily Mateřské centrum Dobříšek. S obdivem a úctou nezbývá než složit poklonu všem maminkám a ženám, které v centru aktivně […]