Nezapomínejme na seniory – jsou to naši otcové a naše matky

Jak všichni víte, díky pokrokům v medicíně a  zdravějšímu zdravotnímu stylu se zvyšuje průměrný věk, kterého se dožíváme. Na druhé straně se bohužel zároveň v mladých rodinách rodí méně dětí. Tento trend je dlouhodobý a jeho důsledkem je stárnutí populace. Odpovědná společnost by si tuto skutečnost měla uvědomit. Stejně tak naše město musí vytvořit podmínky pro to, aby se u nás senioři cítili dobře, […]

Středisko zdraví by mělo mít vyšší cíle

Když se zamyslíme, které zařízení poskytující služby dobříšským občanům nejvíce „přešlapuje v minulosti“, pak zřejmě velká část z nás dospěje k názoru, že je to naše poliklinika. Myslíme si, že máme dobré lékaře (i když pociťujeme nedostatek zubařů), máme i dobré sestry, ale prostředí polikliniky je více než neutěšené a poliklinika zatím organizačně nefunguje dobře jako celek. Jsme tedy přesvědčeni, že „je na čem stavět“, ale […]

Dobrá zpráva: Dobříš používá ke svému financování úvěry, ale není předlužená

Jsou města, která se bojí zadlužit. Jsou města, která jsou předlužená. Jsou dokonce města, která jsou tak zadlužená, že jsou na pokraji exekuce. Jak je na tom s dluhy Dobříš? Kde je hranice přijatelného zadlužení? Kdy použít k financování rozvoje města úvěr? Ze srovnání zadluženosti Dobříše s průměrem osmnácti měst středočeského kraje s počtem obyvatelů 5000 až 10000 vyplývá, že zadluženost města přepočtená na jednoho obyvatele […]

Bez navýšení příjmů bude město stagnovat

Obecně je trochu zjednodušeně možné říci, že města jsou tak bohatá, jak se jim daří navýšit jejich příjmy. Pokud se to městu daří, tak má šanci investovat, přitom se nadměrně nezadlužovat a zvelebovat tak svoji tvář, či zlepšovat své služby lidem. Když se to naopak městu nedaří, spotřebovává pak své zdroje pouze na běžný provoz a má omezenou možnost svého rozvoje. Přitom značná část […]

Diagnóza a recept na zdravé hospodaření města

Jak je na tom hospodaření našeho města? Je zdravé, nebo by potřebovalo naordinovat léčebnou kůru, aby město rostlo ve své kráse a síle? Roste a sílí naše město přiměřenou rychlostí? Není naše město příliš zadlužené nebo naopak příliš ustrašené ve svých investicích? Našli bychom asi mnoho dalších otázek, které je možné si položit ve spojitosti s hodnocením hospodaření města. Setkali bychom se s různými […]