Jak by mohla vypadat Dobříš v roce 2030?

Touto otázkou se zabývalo setkání s názvem „Dobříš 2030“, které se konalo ve čtvrtek 9. března v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Setkání se na pozvání organizátorů zúčastnilo okolo sedmdesáti lidí. Vesměs to byli občané, o kterých si myslíme, že se nějakým způsobem spolupodílí či mají zájem na veřejném dění v našem městě. Mezi pozvanými byli například zástupci vedení města, zástupci podnikatelské sféry, vedení zámku a lesů knížete Colloreda-Mannsfelda, skauti, zástupci […]