Nová knihovna jako energeticky soběstačný vizionářský projekt budoucnosti?

Dne 17. října jsme se společně s pracovníkem knihovny, panem Tomášem Pipotou, a s panem architektem Lubošem Zemenem (autorem projektu knihovny) zúčastnili mezinárodního workshopu zaměřeného na výstavbu tzv. plusových domů. Jedná se o ekologicky šetrné moderní domy, které si pro svůj provoz vezmou energii ze slunce nebo vody a jsou tak energeticky soběstačné. V Německu je takových projektů již realizováno několik a Česká republika má zájem zařadit […]