ODPADY NA DOBŘÍŠI

Zajděte se podívat na Malou stranu, čtvrt původně dělnických na sebe natěsnaných domků. V této čtvrti se již delší dobu zkouší pilotní projekt třídění odpadu. Místní obyvatelé trpěli hlukem, zápachem a nepořádkem anonymních úložišť odpadu v blízkosti svých domovů. Trpělivě si šli za svým. Čtvrť už nyní nehyzdí žádná barevná hnízda, u nichž by postávala auta s běžícími motory a řidiči, vykládající odpad tříděný a žel […]

DOPRAVA NA DOBŘÍŠI

Městu by z pohledu bezpečnosti dopravy mimo jiné pomohl systém cyklostezek a cyklotras, který by propojil centrum s jednotlivými částmi města a také s okolní krásnou přírodou. Bezpečná cesta na kole po městě by neměla být sci-fi. Hlavní silnice lze rekonstruovat tak, aby je nebylo nutné později osazovat radary. Mechanické zábrany a zpomalovací retardéry nebo užší profil silnice pomohou řidičům uvědomit si, že nejsou […]

GRANTY MĚSTA

Absolutní částka v Grantovém fondu města postupně roste. Myslíme si, že je čas dát osvědčeným organizacím jistotu každoročního stálého příspěvku, při dodržení několika málo podmínek. Zároveň chceme slyšet, co trápí ty, kdo v těchto organizacích obětují svůj volný čas jiným. Povedeme s nimi dialog a budeme tvořit dlouhodobé plány spolupráce tak, aby se spolky mohly opřít o podporu města za to, co dělají […]

SPORT A VOLNÝ ČAS NA DOBŘÍŠI

Sport má na Dobříši dlouholetou tradici a podporu. Devizou Dobříše je množství aktivních sportovních organizací a spolků, z kterých si občané mohou vybrat. Nádherné okolí Dobříše nabízí také vynikající podmínky pro sportovní vyžití. Problematickým místem sportu na Dobříši je v danou chvíli lední hokej. Hokej má na Dobříši tradici, která se na nějakou dobu přerušila, a dobříšskému hokeji v tuto chvíli nejvíc chybí zrekonstruovaný a zastřešený stadion. […]

KULTURA NA DOBŘÍŠI

Úroveň kultury ve městě zpravidla odpovídá tomu, kolik kulturně činných lidí v něm žije. Dobříš má velký potenciál, jelikož v našem městě žije hodně šikovných výtvarníků, muzikantů, či divadelních ochotníků. Funguje u nás hodně spolků, máme mimořádně kvalitní tým v knihovně i kulturním domě. Dobříš je tedy v této oblasti velmi bohatá. Městu tak stačí, když bude činorodost lidí podporovat. Stavba nové knihovny […]

ZDRAVOTNICTVÍ NA DOBŘÍŠI

Hlavní problém zdravotní péče v danou chvíli spatřujeme v nedostatku zubařů, ambulantních lékařů a pediatrů. Tato situace vznikla z několika důvodů. Hlavním z nich je, že počet obyvatel na Dobříši vzrostl během posledních 8 let o téměř 900 lidí. Dalšími důvody jsou stárnutí lékařů a jejich odchody do důchodu i obecný problém zdravotního systému v ČR. Řešením ze strany města je dostatečná podpora současných lékařů, aby neměli důvod […]

SOCIÁLNÍ OBLAST NA DOBŘÍŠI

Každý z nás se někdy může dostat do nepříznivé životní situace a role města je při jejich řešení klíčová. Je třeba zejména podporovat rodiny pečující o své blízké v domácím prostředí, v čemž může významně pomoci kvalitní a časově dostupná pečovatelská služba. S ohledem na potřeby osob se zdravotním postižením, seniorů a rodičů s kočárky je třeba maximálně podpořit bezbariérovost veřejných budov a komunikací. Jedním z nástrojů může být tvorba mapy […]

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLSTVÍ

Podmínky a kvalita výuky na dobříšských školách jsou základem zdravého rozvoje našich potomků a zároveň budoucího rozvoje našeho města, ať už se jedná o školy mateřské, základní nebo střední. Kapacitu mateřských škol se již podařilo částečně vyřešit. Na druhé straně je třeba zajistit vhodné zázemí i pro mladší  děti, pokud jej rodiče z důvodu pracovního vytížení potřebují. Kapacita základních škol se velice rychle zaplnila a bude […]

URBANISMUS NA DOBŘÍŠI

Dobříš patří historicky mezi nejkrásnější města v ČR: ikonická dominanta zámku, velkoryse umístěné náměstí, v němž dříme velký potenciál, snadno dostupná, čistá příroda. Dobříš rychle roste a vznikla zde řada hezkých, nových domů. Nová zástavba však dle našeho názoru velmi často netvoří harmonický celek, chybí jí jednotící linie a prvky. Postrádáme odpočinkové zóny a společně sdílený veřejný prostor. Vznikají tak často […]

DOBŘÍŠSKÉ NÁMĚSTÍ

Náměstí bývají „výkladní skříní“ měst. Stav dobříšského Mírového náměstí je opravdu ostuda. Do očí bijící hromady panelů, nepořádek, kuřáci postávající před hospodami… Místo upravené zeleně udusaná zem a roští, neupravené chodníky, mrtvá a nevyužitá zákoutí.  Náměstí je zároveň autobusovým nádražím. Než dojde k celkové nákladné rekonstrukci, bude to asi ještě chvíli trvat. Vedení města by však mělo udělat vše […]