Dr. Jan Lachman

 

 

 

 

 

 

Na Dobříši žiji osmým rokem a město mi hodně přirostlo k srdci, jsem tu doma. S manželkou Editou vychováváme tři dcery, z nichž dvě studují na místním gymnáziu, nejmladší je bude brzy následovat. Mými koníčky jsou vedle sportu překladatelství, historie a hudba.

Vnímám jako přirozené, že pro domov v širším slova smyslu je třeba něco udělat. Z tohoto důvodu jsme před čtyřmi lety s několika přáteli resuscitovali místní organizaci KDU-ČSL, jejíž politické postoje jsou mi blízké. Ovšem na komunální úrovni je politika především o lidech. S lidmi podobného smýšlení a postojů jsme si sedli, cítím, že jsme schopni pro rozvoj města hodně udělat.

Co mohu nabídnout já a proč si vás dovoluji požádat o váš hlas:

  • Zkušenosti z oblasti školství a administrace výzkumu (např. MŠMT, Grantová agentura ČR, veřejné i soukromé vysoké školy)
  • Schopnost jít k jádru problému a hledat cesty k řešení
  • Schopnost hledat a nacházet kompromisy tam, kde je to možné, aby se mohly věci posouvat kupředu
  • Vytrvalost v práci, kterou si přináším z vytrvalostních sportů
  • Znalost místního prostředí, která vychází ze spektra mých aktivit: katolická farnost, Spolek pro obnovu varhan, Sokol, pěvecký sbor, mediální výbor, poradní sbor komise města pro školství, kulturu a spolkovou činnost, grantová komise města…
  • Úctu k lidem, i přes rozdílné názory a postoje, a sociální cítění.

Ale jednotlivec sám mnoho nezmůže. Prožívám velké nasazení našeho týmu v čase před volbami, které je mi zárukou, že společně přineseme nové podněty v práci pro město i po volbách. Ucházím se o vaši podporu.

Honza Lachman

Zpět