Ing. Ivo Salcman

 

 

 

 

 

 

Na Dobříši bydlím 30 let. Jsem finanční analytik. Mojí radostí je velká rodina se čtyřmi dcerami a již sedmi vnoučaty. Rád hraji tenis, jezdím na kole, maluji, čtu a pracuji se dřevem.

Přiznám se, že do politiky se mi moc nechtělo, ale již mne nebavilo dění ve městě jen sledovat, hodnotit a kritizovat. Proto jsem se před pěti lety rozhodl, že spolu s dalšími přáteli vstoupím do komunální politiky a aktivně se zapojím do toho, čím žije Dobříš. Díky důvěře voličů jsem se stal zastupitelem.

Trochu se usmívám a divím tomu, co všechno lze i po několik volebních období opakovaně ve volebních kampaních občanům slibovat. Osobně jsou mi bližší činy, než nerealistické sliby. Jako zastupitel jsem zprvu osamoceně inicioval a nakonec po dvou letech přesvědčil zastupitelstvo pro úplný zákaz hazardu. Podobně jsem inicioval, připravil a nakonec prosadil novou moderní koncepci knihovny se spolkovou činností. Zasloužil jsem se o prosazení pilotního projektu pytlového sběru tříděného odpadu. Přispěl jsem k tomu, aby město odolalo nezdravým developerským projektům.

Sport mne naučil být týmovým hráčem. Jsem rád, že se nám podařilo dát dohromady tým opravdu slušných a šikovných lidí, který městu přinese energii postavit knihovnu se spolkovou činností, přikročit k rekonstrukci náměstí, prosadit skutečné zazelenění Dobříše, rozvinout „systém třídění odpadů od domu“ na celou Dobříš, zlepšit kvalitu našeho školství, zlepšit podmínky života pro sociálně slabé a handicapované.

Hlásím se do služby svojí prací a schopnostmi, nikoliv nerealistickými sliby.

Zpět