Miroslav Sochor

 

 

 

 

 

 

Narodil jsem se na Dobříši. Osmnáct let jsem vedl dříve tábornický, dnes skautský chlapecký oddíl Zlatý list. I po jeho předání mladším vedoucím se stále zúčastňuji některých akcí a dále všechny dobříšské vedoucí i děti podporuji prací v našem dobříšském skautském středisku.

S manželkou Klárou máme čtyři úžasné a sportovně zaměřené děti, společně aktivně využíváme všech možností, které naše město i okolí nabízejí.

Pracuji v Budínku u Dobříše v zahradnickém velkoobchodu jako obchodník pro klíčové zákazníky. Každoročně vyhodnocujeme úspěšnost námi dodávaných výrobků, hledáme nové nápady, ale sledujeme také konkurenci s cílem připravit se co nejlépe na sezónu následující.

Dlouhodobě sleduji dění ve veřejném prostoru, v posledních letech jsem se zúčastnil mnoha jednání zastupitelstva i komisí zřízených radou města – vím tedy, jak to chodí. Společně se skautským týmem a se současnými zastupiteli jsme zpracovali koncepci rozvoje skautingu, která zajistí dobříšským dětem i jejich vedoucím jistotu vhodného prostoru pro tuto činnost, zasazeného do unikátní přírodní lokality na břehu rybníka, ale zároveň uprostřed města.

Co mohu městu a zastupitelstvu přinést?

– umím vymyslet několik nápadů, jak problém řešit

– umím naslouchat problémům i návrhům ostatních

– umím se dívat kolem sebe

– umím se inspirovat příklady dobré praxe

– umím si udělat vlastní názor a diskutovat 

Navíc jsem rád, že mohu kandidovat na kandidátce KDU-ČSL a nezávislých kandidátů. Tým kandidátů, který se dal dohromady, na Dobříši skutečně žije, má konkrétní nápady ke zkvalitnění života a řešení problémů našeho města.

 Po letech, kdy jsem odmítal nabídku kandidovat v komunálních volbách, protože jsem vedl oddíl a tím pádem bych neměl na komunální politiku čas, musím konstatovat, že jsem nyní – v případě, že mě lidé zvolí – připraven pro NAŠE město pracovat.

Mirek Sochor

Zpět