Volební program

SPOLUPRÁCE NA DOBŘÍŠI

 • Jsme tým lidí, kteří umějí a chtějí spolupracovat a přinášíme si to ze svých profesí či jiných aktivit; spolupráci považujeme za klíčovou, aby se něco povedlo prosadit a uskutečnit 

KANDIDÁTKA NABITÁ ZKUŠENOSTMI

 • Lidé z naší kandidátky se angažovali a angažují v řadě veřejně prospěšných organizací, jako jsou např. rodinné centrum či skaut.

ZELEŇ A ÚKLID NA DOBŘÍŠI

 • Zajistíme kvalitní a odbornou péči o zeleň ve městě, včetně ochrany a ošetřování vzrostlých stromů.

STRATEGICKÝ ROZVOJ DOBŘÍŠE

 • Chceme město, které má vizi, ví, co chce a rozvíjí se. Inspirujeme se tam, kde se to daří.

DOBŘÍŠSKÉ NÁMĚSTÍ

 • Zasadíme se o to, aby dobříšské náměstí bylo příjemným místem k odpočinku a setkávání.

URBANISMUS NA DOBŘÍŠI

 • Chceme být členy odvážné radnice, která usiluje o zdravé a harmonické prostředí v našem městě.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLSTVÍ

 • Chceme podporovat rozvoj a kvalitu všech dobříšských škol. Zajistíme navýšení kapacit základní umělecké školy.

SOCIÁLNÍ OBLAST NA DOBŘÍŠI

 • Každý z nás se někdy může dostat do nepříznivé životní situace, chceme být město, které vám ji pomůže řešit.

ZDRAVOTNICTVÍ NA DOBŘÍŠI

 • Buďme městem, kterému záleží na zdraví jeho občanů, městem, které se snaží  udržet si dobré zdravotníky. 

KULTURA NA DOBŘÍŠI

 • V  našem městě žije hodně šikovných výtvarníků, muzikantů, divadelních ochotníků a dalších talentovaných lidí. Stačí, když město bude jejich činorodost podporovat. I proto podporujeme výstavbu knihovny se spolkovou činností.

SPORT A VOLNÝ ČAS NA DOBŘÍŠI

 • Prosadíme finančně dostupné volnočasové aktivity pro všechny děti z Dobříše. Smysluplné trávení volného času je nejlepší prevence rizikového chování/kriminality. Zimní stadion pro všechny!

GRANTY MĚSTA

 • Zasadíme se o navýšení rozpočtu na sociální oblast.

DOPRAVA NA DOBŘÍŠI

 • Budeme prosazovat bezpečné ulice pro cyklisty a chodníky pro pěší, zejména pro děti a seniory, pro rodiče s kočárky i lidi na vozíku.

ODPADY NA DOBŘÍŠI

 • Budeme dále podporovat systém třídění odpadů s odvozem přímo od dveří vašeho domu, včetně třídění bio odpadu z domácnosti a kovů.