Podporují nás

Mgr. Markéta Svobodová

KDU-ČSL je strana, která je mi dlouhodobě sympatická a jsem ráda, že své zastoupení má i na Dobříši. Těší mě, že se zde podařilo sestavit takovou kandidátku, která je zárukou dobré volby. Většinu z kandidujících osobně dobře znám. Vím o nich, že to jsou slušní, poctiví, pracovití a nadšení lidé, kteří nežijí v nějaké své „bublině“, ale umí se dívat kolem sebe – a vidí, co je potřeba – tedy nejen, že to vidí nebo o tom mluví, ale snaží se s tím něco dělat. Vím, že umí lidem naslouchat a přemýšlí o tom, jak se dají i složité situace řešit. Pracují pro ostatní ne pro svůj prospěch, ale proto, že to považují za potřebné a důležité. Mohu uvést konkrétní příklad na osobě Petry Štěpové.  Měla jsem to štěstí, že jsem společně s ní a s Janou Zajícovou stála u vzniku a počátečních let Mateřského centra Dobříšek. Prožily jsme toho skutečně hodně a poznala jsem, jak jí leží na srdci věci veřejné a služba těm, kdo to potřebují. Její nasazení bylo neskutečné a jen díky Petře se podařilo uskutečnit mnoho důležitých projektů. Nyní opět pomáhá potřebným ve své současné profesi. A není sama – takových je na kandidátce KDU-ČSL víc. Věřím tomu, že to, co před volbami slibují, myslí vážně, a že se jako zastupitelé budou snažit, aby na Dobříši bylo skutečně dobře.

PharmDr.Klára Sochorová, Ph.D.

Podporuji kandidáty KDU-ČSL a nezávislých. Většinu z nich znám osobně po dlouhá léta. Poctiví lidé, kteří svou prací chtějí posunout Dobříš o kousek dál a přispět k tomu, že se nám tady bude žít o něco lépe. Nebojí se týmové práce, umí naslouchat druhým a hledat kompromisy. Neslibují metro na Vlašku, jízdné do Prahy zadarmo ani medvídka pandu v minizoo v parku. Mají reálné cíle a mají schopnosti, aby je realizovali. Dejte jim šanci, aby Vás o tom přesvědčili.

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Hutňanová

Mám radost, že tolik důvěryhodných, pracovitých a schopných lidí, které osobně znám, se chce podílet na správě našeho města.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Doubková

Lákavé vize a zajímavý volební program umí nabídnout ledaskdo, pro mne jsou důležitější jména a tváře na kandidátce, které jsou pro mne zárukou slušnosti, zodpovědnosti, odvahy, pravdivosti, pracovitosti, hledání…

 

 

 

 

 

MUDr. Magdaléna Ježková

Podporuji kandidátku KDU-ČSL Dobříš 2018

Proč? Při procházení kandidátky KDU-ČSL s nezávislými kandidáty do zastupitelstva města Dobříše jsem měla radost. Řadu kandidujících osobností osobně znám, znám jejich práci, jejich osobní příběhy, řadu z nich považuji za své přátele. Věřím jim, vím, že jsou poctiví k sobě i ke svému okolí. Že jsou chytří, umí se ptát, umí poslouchat, umí jednat. Pracují týmově i v současném volebním období, kdy mají v současném zastupitelstvu jednoho zástupce.

Podporuji Iva Salcmana. Člověka, který ve svém každodenním životě ukazuje, jak žít demokracii. Že v ní je důležité mluvit, ptát se, vysvětlovat a hledat řešení mezi všemi zúčastněnými. Obdivuji jeho nasazení, které věnuje například projektu spolkového domu. Každý na danou stavbu máme trošku jiný názor, Ivo stále neúnavně hledá, kde se všemožné vize protínají a jak realizovat něco, co bude námi Dobříšany definováno, realizováno a bude sloužit dobré věci řadu desetiletí.

Podporuji Mirka Sochora. Člověka, který vtiskl svou tvář do činnosti tábornického oddílu a stále spolutvoří organizaci, která se snaží pomoci dětem a mladým lidem se zorientovat a s čistým štítem obstát ve složitém dnešním světě. Mirek je hloubavý, vysoce morální člověk. Aktivity, do kterých se pouští, mívá důkladně rozmyšlené a jeho slovo je pevné, rázné a vždy mu dostojí. To vše v plně konstruktivní a tvůrčí náladě.

Podporuji Janu Šigutovou. Obdivuji ji za její vysoké nasazení. Za odvahu i ochotu upozadit sebe a jít udělat to, co cítí jako důležité. Je první vedoucí nově vzniklého skautského střediska. V této roli prokazuje vysokou profesionalitu při vedení týmu, zkušenosti s organizováním. Je empatická, umí vycítit, kam je potřeba zacílit pozornost. Dokáže spojovat lidi a být oporou všude tam, kde problematice rozumí.

Znám na kandidátce řadu další lidí, kteří jsou pro mě důvěryhodní, pevní ve svých postojích a kteří raději tvoří a hledají způsoby realizace, než důvody, proč něco nejde. Vím, že dlouhodobě pracují týmově – mají zažité a žijí správné demokratické zásady.

Kandidátka KDU-ČSL mě naplňuje optimismem, protože zájem o věci veřejné a jejich správu zrovna těchto lidí je pro mě zárukou poctivého přístupu. Přeju jim, aby jich v příštím zastupitelstvu usedlo co nejvíc. Pomůžete i vy?

Pavel a Klára Fischerovi

Ivo Salcman? Na dálku poznáme, když se od srdce zasměje. A směje se často! Hraje týmově, takže i při těch nejhorších míčích v zápalu hry mi hrubě nevynadal. Už dlouho jsme spolu nehráli. Když pak v politice jako voják sám bojoval v zastupitelstvu města Dobříše, mělo nás už tehdy napadnout, že po čase kolem sebe shromáždí celý tým. Máme radost, že se mu to daří. Držíme palce!

 

Mgr. Katka Pechová
Podporuji vás proto, že jste lidé, kteří svojí prací a postoji již mnohokrát prokázali, že opravdu chtějí Dobříš lepší.

 

 

 

 

 

MUDr. Jana Veselá

Jste dost mladí na to, abyste ještě měli ideály a dost staří na to, abyste uměli řešit problémy. Tak tedy do toho! Když budete chtít, pomůžeme vám.