DOPRAVA NA DOBŘÍŠI

Městu by z pohledu bezpečnosti dopravy mimo jiné pomohl systém cyklostezek a cyklotras, který by propojil centrum s jednotlivými částmi města a také s okolní krásnou přírodou. Bezpečná cesta na kole po městě by neměla být sci-fi. Hlavní silnice lze rekonstruovat tak, aby je nebylo nutné později osazovat radary. Mechanické zábrany a zpomalovací retardéry nebo užší profil silnice pomohou řidičům uvědomit si, že nejsou […]