KANDIDÁTKA NABITÁ ZKUŠENOSTMI – JE ZA NÁMI VIDĚT KUS PRÁCE

Když se ohlédnu za tím, co se mi v zastupitelstvu podařilo, jednalo se zejména o prosazení úplného zákazu hazardu, rekonstrukci bývalého kina na knihovnu se spolkovou činností a podporu zavedení pilotního projektu pytlového sběru tříděného odpadu. Lidé z naší kandidátky se angažovali a angažují v řadě veřejně prospěšných organizací, jako jsou např. rodinné centrum či skaut. Někteří z nich jsou odborníky na regionální rozvoj a dotační politiku, jiní v oblasti sociálních služeb, další […]