KULTURA NA DOBŘÍŠI

Úroveň kultury ve městě zpravidla odpovídá tomu, kolik kulturně činných lidí v něm žije. Dobříš má velký potenciál, jelikož v našem městě žije hodně šikovných výtvarníků, muzikantů, či divadelních ochotníků. Funguje u nás hodně spolků, máme mimořádně kvalitní tým v knihovně i kulturním domě. Dobříš je tedy v této oblasti velmi bohatá. Městu tak stačí, když bude činorodost lidí podporovat. Stavba nové knihovny […]