ODPADY NA DOBŘÍŠI

Zajděte se podívat na Malou stranu, čtvrt původně dělnických na sebe natěsnaných domků. V této čtvrti se již delší dobu zkouší pilotní projekt třídění odpadu. Místní obyvatelé trpěli hlukem, zápachem a nepořádkem anonymních úložišť odpadu v blízkosti svých domovů. Trpělivě si šli za svým. Čtvrť už nyní nehyzdí žádná barevná hnízda, u nichž by postávala auta s běžícími motory a řidiči, vykládající odpad tříděný a žel […]